De portretkunst is voor mij in de eerste plaats een artistieke verkenning van de persoonlijkheid van het model. Ik neem het hoofd van een mens als uitgangspunt voor een schilderij dat uiteindelijk bestaansrecht voor zichzelf opeist.

In mijn techniek, geworteld in de klassieke traditie, krijgt een weerbarstige schilderstoets steeds vaker de overhand, in tegenstelling tot de meer verfijnde verfbehandeling van mijn eerdere werk. Ik heb recentelijk de houtsnede als techniek toegevoegd aan mijn oeuvre, ook daarmee maak ik portretten (tevens in opdracht). In de houtsnede breng ik alle nuance, die in een met olieverf geschilderd portret juist zo belangrijk is, terug tot de bedrieglijke eenvoud van het zwart en het wit.

Vrijblijvende informatie over opdrachten verstrek ik graag: rogierschilder@gmail.com.

Overige werkzaamheden

Ik doceer aan de Koninklijke academie van Beeldende Kunsten (tekenen en schilderen in de vooropleiding School voor Jong Talent en Exploring the Theatre voor de master studenten) in Den Haag en aan de Wackers Academie (portret- en modelschilderen) in Amsterdam.

Recentelijk schilderde ik een groot groepsportret in opdracht van de UvA , Universiteit van Amsterdam. Het verbeeldt 5 prominente vrouwelijke hoogleraren. Ik ben sinds 2010 lid van kunstenaarsvereniging Pulchri in Den Haag. Ik geef jaarlijks zo’n 10 weekend portret schildercursussen, verspreid door heel Nederland.

Neem contact op via rogierschilder@gmail.com of gebruik het contactformulier onder aan de pagina.

English

After painting people in oil paint for over 30 years, it’s about time for a book. Over the years I got closer to my models and now I only focus on the face. This has made my work more penetrating and has gained in quality, if I may say so myself. Now it is time for me to publish a book with work from recent years, mainly oil paintings but also woodcuts.
A selection of artworks from my catalog will be shown at an exhibition that opens October 31 in The Hague. And at that opening my book is presented! Would you like to order a book now? You can do that by sending me an e-mail. ~ Thank you!

For me, portrait art is primarily an artistic exploration of the personality of the model. I take the face of a human being as the starting point for a painting that ultimately claims the right for autonomy.

In my technique, rooted in the classical tradition, a rough painting style is increasingly prevalent, in contrast to the more refined treatment of my earlier work. I recently added the woodcut as a technique to my oeuvre, also in commission. In the woodcut I reduce all the nuances that are so important in a oilportrait, to the deceptive simplicity of the black and white.

I teach at the Royal Academy for the Arts in The Hague (teaching drawing and painting at the prior-education department and stage-arts for the master students) and at the Wackers Academy (portrait- and figure painting) in Amsterdam. I recently painted a large commissioned group portrait  for the Amsterdam University UvA. Depicted were 5 female professors. I am member of the Royal Pulchri Artists’ association in The Hague. 

I’ll be happy to provide information if you consider a commission: rogierschilder@gmail.com.

1 Comment

  1. Zou me graag willen inschrijven voor de weekendworkshop zelfportret op 24 en 25 april 2021.Is er nog plek? Groet Monique Nederveen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *