Aanbod 2019/2020   (scroll down for english)            

Hieronder staat het aanbod workshops vanaf oktober 2019. Vier soorten cursussen, op verschillende locaties, voor bijna iedereen. Ik geef les op maat voor verschillende niveaus tegelijk. Altijd met inachtneming van je eigen mogelijkheden, doelstellingen en ambities. Schilderervaring is niet vereist maar wel handig want des te sneller kunnen we de verdieping in het portret zoeken. En daar gaat het tenslotte om. Heb je al eens eerder een workshop van mij gevolgd, vrees dan geen herhaling van zetten want we leggen dan de lat weer een stukje hoger. De groepen zijn klein, maximaal 10 deelnemers dus je krijgt veel individuele aandacht. In mijn eigen atelier in Schermerhorn NH geef ik in het voorjaar van 2020 een beperkt aantal driedaagse cursussen voor maximaal 5 iets gevorderde schilders. Tenslotte; in september 2019 en juni 2020 ga ik weer schilderen in de luxueuze villa Le Relais in de Ardennen, zie onder.

Aanmelden of meer info: info@rogierwillems.nl

Type workshops:

◎ Cursus zelfportret met max. 10 deelnemers. Jezelf schilderen begint met de vraag ‘hoe zie ik mijzelf?’ Een intensieve verkenning van verf naar aanleiding van je gezicht. Duur: 2 dagen inclusief verf, schilderdoek, spiegel en versnaperingen € 160,-
9/10 nov 2019 Houten KunstHuis Houten
11/12 jan 2020 locatie nader te bepalen/ regio Garderen/ Putten

◎ Cursus portret naar model. Met max. 12 deelnemers en twee modellen waardoor je dicht op de huid van je model kunt zitten. Je leert de opbouw en de o zo fijne finishing touches. Duur: 2 dagen inclusief verf, schilderdoek, versnaperingen en modellen € 180,-
12/13 okt 2019 Nijmegen De Verbinding
23/24 nov 2019 Apeldoorn Gigant
7/8 maart 2020 Oosterbeek De Hes ateliers/ atelier H29

◎ 3-daagse cursus verdiepend zelfportret voor max. 5 personen in mijn atelier in de polder van Schermerhorn (NH). Hoe vertaal je de menselijke huid naar een interessante verfhuid? De focus ligt in deze driedaagse cursus op constructieve toets, pasteuze verfbehandeling en subtiele kleuren, á la prima geschilderd. Focus op textuur, verfbehandeling en kwaststreek. Voor iets gevorderde schilders. Inclusief olieverf, schilderdoek en lunch voor drie dagen € 290,-
25/26/27 april 2020 Schermerhorn Atelier
9/10/11 mei 2020 Schermerhorn Atelier
30/31 mei/ 1 juni 2020 Schermerhorn Atelier  (pinksterweekend)

 

◎ Cursus portret of model in de Belgische Ardennen. Met max. 14 deelnemers en modellen. Duur: 6 dagen inclusief verf, schilderdoek/papier, modellen, dagelijks 3 maaltijden, overnachting. Kosten: € 975,-

  • 20-27 september 2019 Portret schilderweek in de Belgische Ardennen in het schitterende 18e-eeuwse landhuis Le Relais, in Vieuxville. Met verschillende modellen m/v dompel je je een week lang onder in het schilderen van portretten. En daarna in de jacuzzi of het (overdekte) zwembad. Vanaf het huis zijn mooie wandelingen te maken. En kok Maaike zorgt voor drie maaltijden per dag. Je maakt ook een zelfportret. Maximaal 14 deelnemers, er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar!
  • 12-19 juni 2020 Model schilderweek in de Belgische Ardennen in het schitterende 18e-eeuwse landhuis Le Relais, in Vieuxville. Met twee modellen m/v dompel je je een week lang onder in het schilderen van het menselijk naakt. En daarna in de jacuzzi of het (overdekte) zwembad. Vanaf het huis zijn mooie wandelingen te maken. En kok Maaike zorgt voor drie maaltijden per dag. Maximaal 14 deelnemers.
  • (In september 2020 ga ik op dezelfde locatie weer een week portretschilderen geven)

(Alle prijzen zijn inclusief 21% btw) Aanmelden of meer info: info@rogierwillems.nl

——————-

English text:

Offer 2019/2020 (self) portrait painting courses by Rogier Willems

.Four types of courses, at different locations, are planned. My teaching method is customized for different levels, always taking your own possibilities, objectives and ambitions into account. Some painting experience is recommendedbut not necessary. The groups are small, with a maximum of 10 to 12 participants, in this way a lot of individual attention is guaranteed. In Spring 2020 I will give a limited number of three-day courses for a maximum of 5 advanced painters in my own studio in Schermerhorn, near the city of Alkmaar. And last but not least; in September 2019 and June 2020 I will be painting again in the luxurious villa Le Relais in the Ardennes (Belgium) . Below you will find an overview of the workshops planned from October 2019
Register or more info: info@rogierwillems.nl

Type of workshops:

2-day Self-portrait course.
Max. 10 participants.
Goal: Painting yourself starts with the question ‘how do you see yourself’? An intensive exploration of paint based on your face.
Duration/costs: 2 days including paint, painting canvas, mirror and refreshments € 160
 ● 9/10 Nov 2019 Houten                     Kunst Houten                       Self-portrait
● 11/12 Jan 2020 New Milligen         Atelier Restaurant Buds        Self-portrait

 

2-day Course portrait after model.
Max. 12 participants,  two models.
Goal: Get close to the skin of your model. I will teach you the scheme of the head and you will learn to create the three dimensional illusion through color.
Duration/costs: 2 days including paint, painting canvas, refreshments and models € 180
● 12/13 Oct 2019 Nijmegen The Connection Studio
● 23/24 Nov 2019 Apeldoorn              Gigant Studios
● 7/8 March 2020 Oosterbeek             De Hes Studios / H29

 

◎ 3-day course in-depth painting self-portrait
Max. 5 participants, advanced painters
Location:  in my studio in the polder of Schermerhorn (NH).
Goal: How do you translate human skin into an interesting paint skin? In this three-day course, the focus is on constructive touch, pasty paint treatment and subtle colors, carefully painted. Focus on texture, paint treatment and brush stroke.
Costs: € 290  including oil paint, painting canvas and lunch for three days
● 25/26/27 April 2020          Schermerhorn        Studio                                  
● 9/10/11 May 2020             Schermerhorn Studio              
●30/31 May / 1 June 2020    Schermerhorn Studio (Whitsun weekend) 

 

6-day Portrait or model course in the Belgian Ardennes.
Max. 14 participants and several models
Location: Le Relais, Vieuxville, Ardennes (Belgium)
Duration/costs: 6 days including paint, painting canvas / paper, models, 3 meals a day, overnight stay € 975. See below for more info:

● 20-27 September 2019 Portrait painting week in the Belgian Ardennes in the beautiful 18th-century country house Le Relais, in Vieuxville. With different models  m/f  you immerse yourself for a week in painting portraits. And afterwards you jump into the jacuzzi or the (covered) swimming pool. Beautiful walks can be made from the house. And cook Maaike provides three meals a day. You also make a self-portrait. Maximum 14 participants, there are only a few places available!

● 12-19 June 2020 Model painting week in the Belgian Ardennes in the beautiful 18th-century country house Le Relais, in Vieuxville. With two models m/f  you immerse yourself for a week in painting the human nude. And then you dive into the jacuzzi or the (covered) swimming pool. Beautiful walks can be made from the house. And cook Maaike provides three meals a day. Maximum 14 participants. See www.rogierwillems.nl.(In September 2020 I will be giving portrait painting for another week at the same location)

 

All prices include 21% VAT For all courses please bring your own brushes, turpentine, pots, rags and a pallet. I supply the oil paint, oil paint paper and / or painting canvases and linseed oil. The used color palette consists of: Titanium white, yellow ocher, burnt sienna, ultramarine blue, ceruleum blue, carmine red, lemon yellow, cadmium orange, umber and vermilion red. Feel free to call or email me if you have any questions.

Kind regards,Rogier    00 31 (0) 6 51 262 080 | info@rogierwillems.nl

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *